GRUPY ANONIMOWYCH NARKOMANÓW W POLSCE

    Grupy AN (Narcotics Anonymous) powstają w Polsce od 13 lat. Jest ich kilkadziesiąt, co pozwala na optymistyczne prognozy na przyszłość. Pierwsze spotkanie przedstawicieli różnych polskich grup miało miejsce w roku 1996 w czasie zlotu radości AA, za co serdeczne podziękowania należą się kolegom alkoholikom) na AWF w Warszawie. W roku 1998 odbył się trzeci kongres AN w Polsce, na którym zostały powołane komisje służące całej wspólnocie w wymianie informacji między grupami i profesjonalistami, tłumaczeniu literatury itp. Program AN oparty jest na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach Anonimowych Alkoholików.
    Teraz jesteśmy już samowystarczalni, wspólnota AN ma swoje początki w Stanach Zjednoczonych i posiada własne, odrębne Biuro Służby Światowej wydające literaturę i koordynujące przepływ informacji. Mimo takiej struktury każda grupa AN jest i powinna być niezależna, co jest zapisane w tradycjach stanowiących podstawę funkcjonowania każdej grupy AN. Podstawową zasadą umożliwiającą narkomanowi trzeźwienie we wspólnocie jest zasada anonimowości. Dzięki niej może się on czuć bezpiecznie, wolny od szykan, poniżania i wytykania palcami. Narkomania jest chorobą, którą można skutecznie zatrzymać, ale wymaga to czasu, spokoju, cierpliwości, zrozumienia i nadziei, które osoba uzależniona może znaleźć w grupie.
    Osobie uzależnionej przychodzącej na mityngi zaleca się realizację programu Dwunastu Kroków zmieniającego kompulsywne zachowanie na świadomy wybór. Nikt nie sprawdza ani nie egzaminuje nikogo z jego realizacji, no mOże z wyjątkiem samego życia. Doświadczenie pokazuje, iż dzielenie się radością, siłą, nadzieją oraz doświadczeniem, które ma miejsce na mityngu, może być skuteczną pomocą w trzeźwieniu. Narkomania jest chorobą nieuleczalną, w której choruje i cierpi ciało, umysł i dusza. Realizacja programu pozwala na wyzdrowienie ciała, umysłu i duszy.
    Uczestnictwo w mityngach można porównać do siły wspierającej narkomana na tej drodze. Samo niebranie narkotyków jest efektem ubocznym tych zmian. Osoba uzależniona zyskuje radość i spokój w życiu, przedtem zabrane przez narkotyki.
Jeżeli sądzisz, że masz problem i chciałbyś zmienić swoje życie, lub znasz kogoś, kto pragnie wyzwolić się z nałogu, wspólnota AN chętnie przywita cię w swoich progach. Osobom nie uzależnionym, ale mającymi kontakt z uzależnionymi, poleca się mityngi otwarte, które zwykle odbywają się raz w miesiącu często jest to pierwszy mityng miesiąca). Wszyscy są mile widziani!

Aktualna lista mityngów Anonimowych Narkomanów w Polsce!!!

Oprac. na podstawie kwartalnika "Arka" nr 34/2000,
wydawanego przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień
Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Powrót do strony głównej
(c) Narkotyki i TY