LSD
LSD

Opis
Zastosowanie w medycynie
Działanie fizjologiczne
Odczucia subiektywne
Postacie i sposoby przyjmowania
Właściwości uzależniające
Zewnętrzne oznaki używania
Szczególne zagrożenia

Powrót do strony głównej

Opis

LSD to środek z grupy halucynogenów, związek kwasu lizergowego, powszechnie znany jako "kwas", powodujący omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe.
LSD jest jednym z najtańszych i najszerzej dostępnych narkotyków. Praktycznie całkowicie wyparło ono inne psychodeliki. Od ponad dwudziestu lat jest to najpopularniejszy środek halucynogenny.
Substancją aktywną w LSD jest dietyloamid kwasu lizergowego (LSD-25).

Powrót do spisu treści


Zastosowanie w medycynie

Najpoważniejsze próby medycznego stosowania LSD dotyczyły psychiatrii, a dokładnie leczenia schizofreników. Niestety trudno znaleźć w literaturze wiarygodne opisy efektów terapeutycznych LSD w tym ujęciu, mimo iż w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych opublikowano ponad tysiąc badań dotyczących około 40 tysięcy pacjentów.

Powrót do spisu treści


Działanie fizjologiczne
 • zawroty głowy
 • rozszerzenie źrenic i suchość w ustach
 • drżenie mięśniowe i skurcze mięśni klatki piersiowej
 • osłabienie i nudności
 • kołatanie serca
 • wzrost ciśnienia krwi
 • zapis fal mózgowych (EEG) osoby znajdującej się pod wpływem LSD-25 przypomina stan pobudzenia i niepokoju
 • rozszerzenie źrenic i silne poty to dodatkowe objawy fizyczne pojawiające się przy zatruciu LSD
Długość działania
 • Efekty zależą od ilości użytego LSD i osiągają szczyt w przeciągu okresu od jednej do trzech godzin po zażyciu środka. Halucynacje mogą trwać od 8 do 12 godzin.

Powrót do spisu treści


Odczucia subiektywne

Osoba pod wpływem LSD jest bardzo podatna na każdy rodzaj sugestii, w szczególności autosugestię. Zarówno rodzaj halucynacji, jak i ich treść są uzależnione od nastawienia osoby zażywającej środek i od atmosfery, w której dochodzi do jego użycia.

Pozornie "pozytywne" efekty działania

Wywoływane przez LSD, pod względem psychicznym, objawy są bardzo różnorodne. Nie mniej jednak do najczęściej pojawiających się można zaliczyć:

 • zmianę poczucia kształtów i barw
 • niewyraźne widzenie całości i ostrzejsze widzenie kontrastów
 • wyostrzenie słuchu
 • poczucie obcości własnego ciała
 • omamy, złudzenia i urojenia wzrokowe
 • zmiany nastroju i euforię
 • subiektywne poczucie wolniejszego upływu czasu
 • gonitwę myśli i zmniejszenie zdolności krytycznego osądu.
Czasem pojawia się uczucie lekkości, bądź przeciwnie - ociężałości. Przedmioty widziane po otwarciu oczu zwykle zdają się błyszczeć, a nawet najprostsze z nich nabierają niezwykłego znaczenia symbolicznego.

Negatywne efekty działania

 • problemy z zachowaniem równowagi i mówieniem
 • zła ocena odległości oraz własnych umiejętności
 • niespójność wypowiedzi
 • zimne dłonie i stopy
 • wymioty
 • uczucie nacisku na klatkę piersiową ("ciasny sweterek")
 • uczucie oszołomienia, osamotnienia
 • depersonalizacja
 • bezsenność
 • panika, lęk, płacz, śmiech
 • "złe podróże" (bad trip) - stany charakteryzujące się m.in. poczuciem utraty zmysłów, halucynacjami o bardzo przerażającej treści, nieprzyjemnymi doznaniami dotyczącymi własnego ciała

Powrót do spisu treści


Formy występowania i sposoby przyjmowania
 • Najczęstszą formą tego psychodeliku są będące w nielegalnej dystrybucji kolorowe papierowe znaczki wielkości przedstawiające różne symbole graficzne - nasączone roztworem LSD.
 • Stosowane są one doustnie (ssanie lub włożenie pod język).
 • LSD ma niezwykle niską dawkę efektywną: każdy znaczek zawiera ok. 300 mikrogramów LSD (w Polsce czasem 100 mikrogramów z dodatkiem amfetaminy dla wzmocnienia efektu).
 • Prędkość działania LSD jest zależna od sposobu przyjęcia środka. I tak, brany doustnie (droga pokarmowa) przynosi efekty dopiero po ponad 40 minutach, u osób szczególnie wrażliwych - wcześniej, nawet po 15.
 • Często jest przyjmowana poprzez włożenie pod język, a więc wchłaniana przez dziąsła.
 • LSD może być również, co jest szczególnie niebezpieczne, włożona pod powiekę oka.

Powrót do spisu treści


Właściwości uzależniające

Uzależnienie psychiczne

Występuje raczej rzadko - tylko wyjątkowo prowadzi do nieodpartej chęci ponownego przyjęcia.

Uzależnienie fizyczne

Brak możliwości fizycznego uzależnienia - niezależnie od częstotliwości przyjmowania, organizm nie włącza LSD do metabolizmu. Nie zaobserwowano, oprócz uczucia ospałości i czasem przygnębienia, żadnych objawów abstynencji po odstawieniu LSD.

Zjawisko tolerancji

Zauważono, że częste używanie LSD powoduje nieznaczny wzrost tolerancji. Wzrost ten waha się w granicach od 15 do 25%.

Powrót do spisu treści


Zewnętrzne oznaki używania
 • rozszerzone źrenice i słaba ich reakcja na światło
 • dziwne, nieracjonalne wypowiedzi
 • wesołkowatość i bełkotliwa mowa
 • brak koordynacji ruchowej i widoczne zaburzenie orientacji przestrzennej
Na co należy zwrócić uwagę
 • bibułka nasączana roztworem
 • cukier w kostkach
 • opłatki
 • małe tubki z płynem
 • silny zapach potu

Nazwy slangowe

 • kwas, kwach, kwasik, papierek, krysztatek, kamyczek, trip, ejsid, tejbs, listek
 • nazwy własne bibułek z kolorowym nadrukiem, np. Asterix

Powrót do spisu treści


Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwa
 • Mimo, że zazwyczaj osoba odurzona LSD zdaje sobie sprawę z tego, że jest pod wpływem halucynacji - niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia może wynikać z nieracjonalnego zachowania się: błędnej oceny odległości, czasu i własnych możliwości.
 • Ciągłe zażywanie LSD powoduje uszkodzenia mózgu oraz zmiany chromosomalne.
 • Szczególnie przy stosowaniu zbyt dużych dawek mogą pojawić się poważne urojenia, które wpływając na zachowanie zagrożą bezpieczeństwu odurzonej osoby.
 • W przypadku używania LSD, u niektórych osób może mieć to wpływ na wyzwalanie się stanów psychotycznych (indukcja schorzeń psychiatrycznych) a także na występowanie tendencji samobójczych.
 • Flashback - możliwość ponownego, chwilowego wystąpienia wrażeń i halucynacji doznanych podczas odurzenia mająca miejsce w pewnym odstępie czasowym od momentu odurzenia (nawet po kilku tygodniach czy miesiącach).
 • Przedawkowanie ze śmiertelnym skutkiem nie jest możliwe - nie występuje zagrożenie życia bezpośrednio ze strony samej substancji chemicznej.
Strona opracowana w oparciu o materiały udostępnione dzięki uprzejmości
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Polskiej Sieci Redukcji Szkód.

Powrót do strony głównej
(c) Narkotyki i TY