Heroina


Morfina

OPIATY

Opis
Zastosowanie w medycynie
Działanie fizjologiczne
Odczucia subiektywne
Postacie i sposoby przyjmowania
Właściwości uzależniające
Zewnętrzne oznaki używania
Szczególne zagrożenia


Opium
Powrót do strony głównej

Opis

Do opiatów zalicza się substancje otrzymywane z przetworów maku lekarskiego (np. "kompot" uzyskiwany domowym sposobem ze słomy makowej) jak i również syntetyczne środki przeciwbólowe, działające na receptor opiatowy. Należą do nich: opium, morfina i heroina (również w postaci do palenia, znana pod slangową nazwą: brown sugar). Do grupy tej należy również metadon - doustny, syntetyczny narkotyk, używany od lat 60-tych jako substytut heroiny, stosowany w lecznictwie w leczeniu narkomanów przyjmujących narkotyki drogą iniekcji (zastrzyków). Powyższe substancje, a zwłaszcza heroinę, uważa się za najbardziej uzależniające znane człowiekowi narkotyki.

Powrót do spisu treści


Zastosowanie w medycynie

Morfina znalazła zastosowanie jako silny środek przeciwbólowy m.in. w leczeniu bólu występującego w:

 • zawale mięśnia sercowego
 • niedokrwieniu mięśnia sercowego
 • ciężkich urazach klatki piersiowej z uszkodzeniem oskrzeli i płuc
 • w zespołach bólowych przebiegających z męczącym, suchym kaszlem (np. na skutek wciągnięcia opłucnej w proces chorobowy),
 • w leczeniu bólów nowotworowych.
Metadon jest stosowany w kuracji substytucyjnej, prowadzonej w ramach specjalnych programów dla osób uzależnionych od morfiny i heroiny; również jako lek drugiego rzutu w zwalczaniu silnych bólów okołooperacyjnych i nowotworowych.

Powrót do spisu treści


Działanie fizjologiczne
 • zmniejszenie łaknienia
 • przesunięcie (podwyższenie) granicy bólu
 • osłabienie i potliwość
 • obniżenie ciśnienia krwi oraz (w nieznacznym stopniu) temperatury ciała
 • zaparcia i kłopoty z oddawaniem moczu
 • impotencja
 • zwężenie źrenic i osłabienie ich zdolności do reagowania na światło
Długość działania
 • 6-12 godzin (heroina)
 • 24-36 godzin (metadon)
Skutki przewlekłego przyjmowania
 • wyniszczenie fizyczne i psychiczne
 • uszkodzenie narządów miąższowych
 • przewlekłe zaparcia
 • zaburzenia menstruacji
 • zaawansowana próchnica zębów
 • zmiany zapalne skóry
 • zanik żył powierzchniowych

Powrót do spisu treści


Odczucia subiektywne

Pozornie "pozytywne" efekty działania

 • euforia (błogostan) i uczucie odprężenia
 • poczucie wewnętrznego zadowolenia i spokoju
Negatywne efekty działania
 • zmniejszenie uczucia głodu, bólu i potrzeb seksualnych
 • niepokój ruchowy lub spowolnienie psychoruchowe i senność
 • subiektywne odczuwanie ciepła przy niewielkim obniżeniu temperatury ciała
 • zmniejszenie czynników motywacyjnych
 • apatia i wypalenie emocjonalne
 • postawa obronna i wycofująca
Szczególnie nieprzyjemne efekty mogą wystąpić w trakcie pierwszych prób zażywania opiatów - głównie zaburzona zostaje praca przewodu pokarmowego.

Powrót do spisu treści


Formy występowania i sposoby przyjmowania

Opium (zawiera wiele alkaloidów opiatowych)

 • ciemnobrązowy proszek lub bryłki
Morfina
 • tabletki
 • przeźroczyste kryształki
 • roztwór w ampułkach
Heroina
 • proszek w kolorze od białego do brązowego
 • Na czarnym rynku istnieją dwa rodzaje nielegalnej heroiny:
  • brown sugar, która ma postać brązowych bądź różowych granulek lub proszku; jest ona rafinowana w Azji.
  • biała heroina, otrzymywana z morfiny ma postać drobnego, białego proszku
 • Kolor sprzedawanej na ulicy heroiny zależy także od domieszek innych narkotyków lub substancji mających po prostu zwiększyć jej wagę i objętość.
 • "Kompot" - polska heroina. Specyfik zawierający alkaloidy opium z przewagą morfiny, kodeiny i heroiny. Lekko oleisty płyn, w kolorze: od słomkowego do brązowego - przechowywany z reguły w strzykawkach lub w małych plastikowych buteleczkach.
W zależności od formy narkotyku, uwarunkowań środowiskowych i czynników ekonomicznych istnieje wiele sposobów przyjmowania opiatów.
Heroina, najczęściej używany nielegalnie alkaloid opiatowy, jest przyjmowana trzema drogami:
 • wdychanie oparów z podgrzewanej folii metalowej
 • wciąganie przez śluzówki nosa (sniff)
 • iniekcje - najczęściej dożylne

Powrót do spisu treści


Właściwości uzależniające

Uzależnienie psychiczne

Dochodzi do niego stosunkowo szybko - na skutek przyjemnego błogostanu w jaki wprowadzahą opiaty, niemal natychmiast pojawia się potrzeba ponownego przeżycia tego stanu.

Uzależnienie fizyczne

Występuje bardzo szybko i pojawia się niezależnie od rodzaju alkaloidu opiatowego i sposobu jego używania. Następstwem są przykre objawy abstynencyjne po odstawieniu narkotyku - szereg dolegliwości, z których najbardziej charakterystyczne to:

 • "gęsia skórka"
 • łzawienie oczu, wysięk z nosa, kichanie
 • rozszerzenie źrenic
 • nudności, wymioty
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • bóle brzucha, biegunka
 • dolegliwości bólowe (bóle stawowo-mięśniowe) zwłaszcza kończyn dolnych i kręgosłupa
 • zaburzenia snu i utrata łaknienia
 • zmiany nastroju - od przygnębienia i apatii do drażliwości i napadów złości

 • głód psychiczny narkotyku - poszukiwanie i dążenie do zdobycia opiatów
Zjawisko tolerancji

Potrzeba zwiększania dawki, aby uzyskać na pożądanym poziomie efekt działania narkotyku - to powszechne zjawisko wśród uzależnionych od opiatów. Czynnikiem, który je ogranicza to koszty finansowe związane z podniesieniem dawki.

Powrót do spisu treści


Zewnętrzne oznaki używania opiatów
 • zamroczenie
 • ślady wkłuć na ciele
 • szklane, wodniste oczy
 • zwężone źrenice
 • brak apetytu
 • krople krwi na rękawach
 • katar
 • niemiły zapach w pomieszczeniu
Na co należy zwrócić uwagę
 • igły, strzykawki
 • brązowe watki, kapsle, nakrętki, łyżki
 • rurki do wdychania oparów
 • naczynia pokryte brudnym nalotem
 • osmalone sreberka
 • torebki z brunatnawym proszkiem
 • słoma makowa

Powrót do spisu treści


Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwa
 • Przedawkowanie
  • depresja oddechowa
  • sinica (najpierw sinienie ust i opuszków palców)
  • krańcowa senność
  • wiotczenie mięśni szkieletowych - nienaturalne rozluźnienie
  • zimna, wilgotna i lepka skóra
  • zwolniona akcja serca i niskie ciśnienie krwi
  • śpiączka i zgon - powodem śmierci jest ostra niewydolność oddechowa
 • W przypadku przedawkowania najważniejsze jest podtrzymanie oddechu (sztuczne oddychanie) oraz wezwanie karetki pogotowia.
 • Ryzyko transmisji chorób zakaźnych (szczególnie HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby) w związku z iniekcyjną drogą przyjmowania.
 • Intesywność uzależnienia, szczególnie w przypadku heroiny, bardziej niż w przypadku jakiegokolwiek innego narkotyku prowadzi do całkowitego podporządkowania życia nałogowi i jego podtrzymania. Skutki takiego stanu odczuwane są wyraźnie w każdej dziedzinie życia osoby uzależnionej.
 • Opiaty obniżając napięcie emocjonalne sprawiają, że osoby przyjmujce je nie czują dyskomfortu swojej, pogarszającej się sytuacji.


Strona opracowana w oparciu o materiały udostępnione dzięki uprzejmości
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Polskiej Sieci Redukcji Szkód.

Powrót do strony głównej
(c) Narkotyki i TY