TESTY DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW W MOCZU

AMFETAMINA - TEST IsoTech
KOKAINA - TEST IsoTech
MORFINA - TEST IsoTech
THC - TEST IsoTech


Wstęp

    AMFETAMINA TEST jest jednostopniowym, jakościowym testem, o czułości 1000 ng/ml, do wykrywania amfetaminy w ludzkim moczu. Amfetamina jest jedną z rodziny amin sympatykomimetycznych, które pobudzają centralny układ nerwowy, wywołują anoreksję, podwyższają temperaturę ciała i przepływ naczyniowo-sercowy. Może być zażywana doustnie, dożylnie lub przez palenie czy wdychanie. Amfetamina zwiększa częstość akcji serca, ciśnienie krwi oraz zmniejsza łaknienie. Zauważono, że nadużywanie amfetaminy prowadzi do trwałego uszkodzenia pewnych podstawowych struktur nerwowych mózgu.
    AMFETAMINA TEST wykrywa amfetaminę obecną w moczu w czasie do 2-3 dni od momentu użycia.

    KOKAINA TEST jest jednostopniowym, jakościowym testem, o czułości równej 300 ng/ml, do wykrywania kokainy w ludzkim moczu.
    Do efektów wywołanych używaniem kokainy należy euforia, pewność siebie, poczucie rozpierającej energii i towarzysząca temu zwiększona częstość akcji serca, rozszerzenie źrenic, gorączka, drżenie i pocenie się. Kokaina jest wydalana z moczem głównie jako benzoilecgonina. Czas połowicznego rozpadu dla tego związku wynosi 5-8 godzin i jest znacznie dłuższy niż czas półtrwania kokainy (0,5-1,5 godziny), generalnie jednak benzoilecgonina może być wykryta do kilkunastu godzin po użyciu kokainy.

    MORFINA TEST jest jednostopniowym, jakościowym testem, o czułości równej 300 ng/ml, do wykrywania morfiny w ludzkim moczu.
    Morfina, heroina i kodeina (leki makowcowe, inaczej opiaty) są pozyskiwane z żywicy maku lekarskiego (opium). Heroina szybko metabolizuje do morfiny. Tak więc w moczu osoby zażywającej tylko heroinę wykrywa się morfinę i jej glikozyd kwasu glukuronowego (glukuronid morfiny). Również kodeina w organizmie człowieka metabolizuje do morfiny.
    MORFINA TEST wykrywa morfinę obecną w moczu do 3 dni od momentu użycia opiatów: morfiny, heroiny lub tzw. kompotu.

    THC TEST jest jednostopniowym, jakościowym testem, o czułości 50 ng/ml, do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC) obecnych w moczu po użyciu marihuany lub haszyszu.
    Marihuana jest środkiem halucynogennym otrzymywanym z kwitnących części roślin zwanych konopiami indyjskimi. Głównym sposobem zażywania marihuany/ziela konopi indyjskich jest jej palenie. Efekt wywołany zapaleniem jednego papierosa pojawia się po 20-30 minutach od momentu użycia i utrzymuje się na poziomie wykrywalnym przez 3-10 dni.
    Kanabinoidy są stosowane w terapii ostrej jaskry i nudności wywołanych chemioterapią. Większe dawki powodują u osób uzależnionych zaburzenia centralnego układu nerwowego, zmienny nastrój, postrzeganie sensoryczne, brak koordynacji, osłabioną pamięć krótkotrwałą, niepokój, paranoję, depresję, dezorientację, halucynacje i przyśpieszone bicie serca. Tolerancja skutków sercowych i psychotropowych może cofnąć syndrom niepokoju, bezsenności, anoreksję i nudności.
    Po zażyciu marihuany głównym produktem jej przemiany, która odbywa się w wątrobie, jest kwas 11-nor-delta-9-tetrahydrocannabinol-9-karboksylowy i jego glukuronid.
Tak więc obecność w moczu kanabinoidów, zawierających głównie metabolit karboksylowy wskazuje na użycie marihuany/konopi indyjskich.


Skład i przechowywanie testów

Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania 4 testów, po jednym dla każdego rodzaju:

  • Płytka testowa w foliowym opakowaniu ze środkiem suszącym - 4 szt.
  • Jednorazowa pipetka w foliowym opakowaniu z płytką - 4 szt.
  • Instrukcja wykonania testu - 1 szt.
Zestaw testów do wykrywania narkotyków w moczu, przechowywany w temperaturze 4-30°C, jest trwały do daty ważności podanej na opakowaniu.

Wykonanie oznaczenia

  1. Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu.
  2. Przed przystąpieniem do wykonania testu upewnić się, że płytka w foliowym opakowaniu ma temperaturę pokojową (20 - 30°C).
  3. Wyjąć płytkę testową z foliowego opakowania.
  4. Pobrać próbkę moczu przy pomocy jednorazowej pipetki i nakroplić powoli 6 kropli do okrągłego okienka na płytce testowej.
    Podczas nakrapiania moczu pipetkę należy cały czas trzymać w pozycji pionowej, w odległości ok. 1 cm od powierzchni płytki tak, aby umożliwić wytworzenie się pełnych kropli, bez pęcherzyków powietrza. Za duża lub za mała objętość próbki ma wpływ na poprawne wykonanie testu.
  5. Odczytać wynik po czasie 3 do 8 minut od momentu nakropienia próbki moczu na płytkę testową.
UWAGA: Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 8 minut. Z upływem czasu intensywność barwy prążków na płytce testowej może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prożek.

Interpretacja wyników

Wynik ujemny:

Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C (intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego).
W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku.

UWAGA: Jakikolwiek ślad prążka w strefie testowej T wskazuje na wynik ujemny testu.

Wynik dodatni:

Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C. Brak barwnego prążka w strefie testowej T.
W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku.


Charakterystyka testów

    Swoistość testów do wykrywania narkotyków w moczu badano dodając do moczu zdrowego człowieka, nie przyjmującego narkotyków następujące substancje: różne narkotyki, metabolity narkotyków i inne związki zwykle obecne w moczu.
    Podane niżej związki nie dawały reakcji krzyżowych (wynik ujemny), jeśli ich stężenie wynosiło poniżej 100 mikrogramów/ml.

AMFETAMINA TEST-IsoTech
Amitriptyline, Acetylsalicylic Acid (Aspirin), Ampicillin, L-Ascorbic Acid (Vitamin C), Atropine, Asp-Phe Methyl Ester (Aspartame), 4-Acetamidophenol (Acetaminophen), Caffieine, (+)-Chlorpheniramine, (+/)-Chlorpheniramine, Chloroquine, (+)-Brompheniramine, 4-Dimethylaminoantipyrine, Dextromethorphan, (+/-)-Ephedrine, (-)-Ephedrine, (1R,2S)-(-)-N-Methyl-Ephedrine, (+)-Epinephrine, Erythomycin, Ethyl p-Aminobenzoate (Benzocaine), Furosemide, Guaiacol Glyceryl Ether, 3-Hydroxytyramine (Dopamine), lmipramine, (+/-)-lsoproterenol, Lidocaine, Penicillin-G (Benzylpenicillin), beta-Phenylpropanolamine, L-Phenylephrine, (+/-)-Phenylpropanolamine, Pheniramine, Phenothiazine (Thiodiphenylamine), Procaine, Quinidine, Ranitidine, Sulindac, (S)-6-Metoxy-alfa-Methyl-2-Naphthaleneacetic Acid, Tyramine.

KOKAINA TEST - IsoTech
Acetaminophen, Amitriptyline, Ampicillin, Aspartame, Aspirin, Atropine, Benzocaine, Caffeine, Chloroquine, Chlorpheniramine, Dextromethorphan, 4-Dimethylaminoantipyrine, Dopamine, (+/-)-Ephedrine, (-)-Ephedrine, (+)-Epinephrine, Erythomycin, Furosemide, GuaiacoI Glyceryl Ether, lmipramine, (+/-)-Isoproterenol, N-Methyl-Ephedrine, Lidocaine, (+)-Naproxen, (+/-)-Norephedrine, Penicillin-G, Pheniramine, Phenothiazine, L-Phenylephrine, beta-Phenylethylamine, Procaine; Quinidine, Ranitidine, Sulindac, Thioridazine, Trifluoperazine, Trimethobenzamide, Tyramine, Vitamin C.

MORFINA TEST - IsoTech
Acetaminophen, Amitriptyline, Ampicillin, Aspartame, Aspirin, Atropine, Benzocaine, Caffeine, Chloroquine, Chlorpheniramine, Dextromethorphan, 4-Dimethylaminoantipyrine, Dopamine, (+/-)-Ephedrine, (-)-Ephedrine, (+)-Epinephrine, Erythomycin, Furosemide, Guaiacol Glyceryl Ether, Imipramine, (+/-)-Isoproterenol, Lidocaine, (+)-Naproxen, N-Methyl-Ephedrine, (+/-)-Norphedrine, Penicillin-G, Pheniramine, Phenothiazine, L-Phenylephrine, beta-Phenylethylamine, Procaine, Quinidine, Ranitidine, Sulindac, Tyramine, Vitamin C.

THC TEST - IsoTech
Acetaminophen, Amitriptyline, Ampicillin, Aspartame, Aspirin, Atropine, Benzocaine, Caffeine, Chloroquine, Chlorpheniramine, Dextromethorphan, 4-Dimethylaminoantipyrine, Dopamine, (+I-)-Ephedrine, (-)-Ephedrine, (+)-Epinephrine, Erytromycin, Furosemide, Guaiacol Glyceryl Ether, Imipramine, (+I-)-Isoproterenol, Lidocaine, (+)-Naproxen, N-Methyl-Ephedrine, (+/)-Norephedrine, Penicillin-G, Pheniramine, Phenothiazine, L-Phenylephrine, beta-Phenylethylamine, Procaine, Quinidine, Ranitidine, Sulindac, Tyramine, Vitamin C.

Wyniki testów byty oceniane w porównaniu z wynikami otrzymanymi metodą GC/MS. Przetestowano 120 dodatnich i ujemnych próbek obydwiema procedurami i uzyskano 100% zgodność.

Świadectwo dopuszczenia do stosowania nr 25075357 wydane przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej.

Producent: SENTINEL CH.SrI, Mediolan, Włochy.

Powrót do strony głównej
(c) Narkotyki i TY