WSPÓŁUZALEŻNIENIE
Powrót do strony głównej

Cechy osoby współuzależnionej
 • chaos i zamęt uczuciowy
 • huśtawki emocjonalne
 • zagubienie, niepewność i poczucie bezradności
 • zaprzeczanie oczywistym faktom problemu narkotykowego
 • roztaczanie ochronnego parasola nad narkomanem i łagodzenie skutków zażywania narkotyków
 • ukrywanie przed otoczeniem problemów z narkotykami
 • nadmierna zależność emocjonalna od narkomana
 • koncentrowanie się na narkomanie kosztem siebie i rodziny
 • szukanie "obiektywnych" powodów brania i usprawiedliwianie narkomana
 • unikanie sytuacji konfliktowych
 • niepodejmowanie w rodzinie jawnych rozmów o faktach związanych z braniem
 • kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub całkowite uchylanie się od niej
 • nieumiejętność bronienia swoich praw i zdrowych interesów pozostałych członków rodziny
 • nieświadome wspomaganie narkomana przez zdejmowanie z niego odpowiedzialności za skutki brania
 • ciągły lęk, poczucie winy i wstydu

Ankieta dla rodziców

Na pytanie czy jest się osobą współuzależnioną może pomóc odpowiedzieć poniższa ankieta:
(ankietę należy wypełnić zaznaczając pole tak lub nie w oparciu o pierwszą myśl, jaka pojawiła się po przeczytaniu pytania)

PYTANIE

 1. Czy uważasz, że Twoje dziecko jest uzależnione? TAK NIE
 2. Czy koncentrujesz Twoje myśli, uczucia i zachowania wokół uzależnienia dziecka? TAK NIE
 3. Często odczuwasz konieczność odciągnięcia dziecka od narkotyków, alkoholu? TAK NIE
 4. Uważasz, że musisz poświęcić się pomocy uzależnionemu dziecku? TAK NIE
 5. Czujesz się źle, gdy Twoje dziecko odrzuca Twoją pomoc? TAK NIE
 6. Masz nadzieję, że uzyskasz kontrolę nad uzależnieniem dziecka? TAK NIE
 7. Coraz częściej izolujesz się od bliskich i rezygnujesz z poznawania nowych osób? TAK NIE
 8. Uważasz, że dzięki Tobie dziecko może przestać brać? TAK NIE
 9. Często rezygnujesz z własnych potrzeb z uwagi na to, że Twoje dziecko jest uzależnione? TAK NIE
 10. Łatwo zapominasz o krzywdach wyrządzonych Ci przez dziecko pod wpływem narkotyku? TAK NIE
 11. Czy miewasz doświadczenia przykrych stanów emocjonalnych (niepokój, rozdrażnienie itp.), gdy dziecko przestaje brać? TAK NIE
 12. Tracisz poczucie własnej wartości, gdy nie udaje Ci się uzyskanie pozytywnych zmian w zachowaniach Twojego dziecka? TAK NIE
 13. Przez ponad rok próbujesz samodzielnie rozwiązać problem uzależnienia Twojego dziecka? TAK NIE
 14. Łatwo wybaczasz dziecku zaniedbania i nieuczciwości powstałe z powodu brania? TAK NIE
 15. Czy uważasz, że musisz naprawić szkody, jakie spowodowało Twoje dziecko z powodu brania? TAK NIE
 16. Czy zdarza się, że Twoje dziecko krzyczy na Ciebie? TAK NIE
 17. Często myślisz, że Twoje dziecko bez Twojej pomocy umrze? TAK NIE
 18. Czasem zdarza się, że zgadzasz się pod naciskiem dziecka - robisz coś dla "świętego spokoju"? TAK NIE
 19. Czy uważasz, że Twoje dziecko nadużywa narkotyków? TAK NIE
 20. Czy odczuwasz lęk, gdy Twoje dziecko jest zbyt długo poza domem? TAK NIE
 21. Czasem pragniesz wyrzucić dziecko z domu ponieważ bierze? TAK NIE
 22. Czy wobec znajomych ukrywasz lub bagatelizujesz problem uzależnienia dziecka? TAK NIE
 23. Czy zdarzają Ci się ataki złości i agresji powodowane braniem Twojego dziecka? TAK NIE
 24. Żeby nie myśleć o problemach często uciekasz w pracę, telewizję, książki itp.? TAK NIE
 25. Twoje przykre emocje (niepokój, rozdrażnienie) maleją, gdy dziecko znowu zaczyna brać. TAK NIE
 26. Czy z powodu uzależnienia dziecka bierzesz czasem środki uspakajające? TAK NIE
 27. Uważasz, że tylko Ty potrafisz czuwać nad wszystkim i pilnujesz tego? TAK NIE
 28. Czy zdarzają Ci się stany: braku chęci dalszej walki, zobojętnienia, apatii, rezygnacji itp.? TAK NIE
Razem: .....

Jeśli masz więcej niż 6 odpowiedzi na "TAK" to:

 • Twoje dziecko ma problem z narkotykami i powinno podjąć kontakt ze specjalistą.
 • Ty również prezentujesz cechy osoby współuzależnionej i wskazany jest kontakt ze specjalistą.
 • Twój dotychczasowy tryb życia nie prowadzi do samorealizacji i spełnienia marzeń.
 • Przeszkadzasz Twojemu dziecku w skutecznej zmianie stylu życia i w leczeniu.

Ankietę opracowano na podstawie materiałów MONAR-u

Materiały udostępniono dzięki uprzejmości Oddziału Warszawskiego
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych - "Powrót z U"

Powrót do strony głównej
(c) Narkotyki i TY